Gece Modu Gündüz Modu

Python derslerimize bugün python listeler ile devam ediyoruz. Bu konumuzda Python liste nedir? Python Liste nasıl oluşturulur ? Pythonda Listeleri indeksleme ve parçalama  nasıl yapılır ? Python liste metotları ve işlemleri nelerdir? En çok kullanılan liste metotları ve son olarak iç içe listeler nasıl oluşturulur konu başlıklarını ele alacağız. Şimdi gelin yeni veri tipimiz olan listeleri öğrenmeye başlayalım.

 Python Listeler yapılarından dolayı stringlerle çok ortak özellik gösterirler ve oldukça benzerdirler. Ayrıca kullanıldıkları yerlerde işleri çok kolaylaştırıp büyük yarar sağlayan bir veri tipidir. Tıpkı stringler gibi ,indekslenirler, parçalanırlar ve üzerinde değişik işlemler yapabildiğimiz metodlar bulunur. Bu büyük ortak özelliklere rağmen listelerin stringlerden önemli farkları da bulunmaktadır. Stringler dersimizde işlediğimiz ve  bildiğimiz kadarıyla stringler değiştirilemeyen  bir veri tipidir. Fakat , listelerimiz değiştirilebilir bir veri tipidir.

Pythonda bir listede her veri tipinden elemanı listenin içerisine yazabilir ve onu listede barındırabiliriz. Bu anlamda sıralı bir diziye benzer. Peki bu dersimizde ne öğreneceğiz?

 1. Python Liste Oluşturma
 2. Python Liste İndeksleme ve Parçalama
 3. Python Liste Metodları ve İşlemleri
 4. Python iç içe Listeler

Python Listeler ve Oluşturma

Pythonda listeler bir [ ] köşeli parantez içerisine  veriler veya değerler konarak oluşturulabilir.

# liste değişkeni. Değişik veri tiplerinden değerleri saklayabiliyoruz.
Input : liste = [3,4,5,6,"Savaşan Adam",3.14,5.324]
Input : liste
Output : [3, 4, 5, 6, ‘Savaşan Adam’, 3.14, 5.324]

Input : liste2 = [3,4,5,6,7,8,9]
Input : liste2
Output : [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

# Boş liste
Input : bos_liste = []
Input : bos_liste
Output : []

# Boş liste . list() fonksiyonuyla da oluşturulabilir.
Input : bos_liste = list()
Input : bos_liste
Output : []

# len fonksiyonu listeler üzerinde de kullanılabilir.
Input : liste3 = [3,4,5,6,6,7,8,9,0,0,0]
Input : len(liste3)
Output : 11

Pythonda string list() fonksiyonu yardımıyla listeye dönüştürülebilir.

Input : s = "Savaşanadam"
Input : lst = list(s)
Input : lst
Output : ['S', 'a', 'v', 'a', 'ş', 'a', 'n' , ‘a’ , ‘d’ , ‘a’ , ‘m’]

Python Liste İndexleme ve Parçalama

Pythonda listeleri indeksleme ve parçalama stringlerle birebir olarak aynıdır.

Input : liste = [3,4,5,6,7,8,9,10]
Input : liste
Output : [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

# 0. eleman 
Input : liste[0]
Output : 3

# 4. eleman 
Input : liste[4]
Output : 7

# Sonuncu Eleman
Input : liste[len(liste)-1]
Output : 10

# Sonuncu Eleman
Input : liste[-1]
Output : 10

# İlk Eleman
Input : liste[-len(liste)]
Output : 3

# Baştan 4. indekse kadar (dahil değil)
Input : liste[:4]
Output : [3, 4, 5, 6]

# 1.indeksten 5.indekse kadar
Input : liste[1:5]
Output : [4, 5, 6, 7]

Input : liste[5:]
Output : [8, 9, 10]

Input : liste[::2]
Output : [3, 5, 7, 9]

Input : liste[::-1]
Output : [10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3]

Python Liste Metodları ve Temel Liste İşlemleri

Bu kısımda da pythonla listelerde yapabileceğimiz temel işlemleri ve bazı temel metodları öğreneceğiz. Listelerin daha bir çok metodunu kursun ileriki kısımlarında görüyor olacağız.

Bir listeyi birbirine toplama işlemini stringlerdeki gibi yapabiliriz.

Input : liste1 = [1,2,3,4,5]
Input : liste2 = [6,7,8,9,10]
Input : liste1 + liste2
Output : [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Bir listeye bir tane eleman eklemek içinse aşağıdaki işlemi uygulayabiliriz.

Input : liste = [1,2,3,4]
Input : liste = liste + ["Savaşan Adam"]

Input : liste

Output : [1, 2, 3, 4, 'Savaşan Adam']

# Listeler direk olarak değiştirilebilirler.
Input : liste[0] = 10

Input : liste

Output : [10, 2, 3, 4, 'Savaşan Adam']

# Şöyle bir kullanım da mümkündür.
Input : liste[:2] = [40,50]

Input : liste

Output : [40, 50, 3, 4, 'Savaşan Adam']

Pythonda listeyi bir tamsayıyla da çarpabiliriz.

Input : liste = [1,2,3,4,5]
Input : liste * 3
Output : [1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5]

Input : liste 
Output : [1, 2, 3, 4, 5]
# Gördüğümüz gibi çarpma işlemi yapmamıza rağmen listemiz değişmiyor.

Input : liste = liste * 3 
Input : liste 
Output : [1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5]
# Burada eşitleme yaptığımız için liste değişti.

Şimdi de isterseniz temel bazı liste metotlarına bakalım. Listeler, diğer programlama dillerindeki arraylere göre oldukça esnektir. Belli bir boyutları yoktur ve ekleme, çıkarma yapmak oldukça kolaydır.

Append Metodu

Python append metodu, verdiğimiz değeri listeye eklememizi sağlar.

Input : liste = [3,4,5,6]
Input : liste.append(7)
Input : liste

Output : [3, 4, 5, 6, 7]

Input : liste.append("Savaşan Adam")

Input : liste

Output : [3, 4, 5, 6, 7, 'Savaşan Adam']

POP METODU

Python pop metodu, içine değer vermezsek listenin son indeksindeki elemanı, değer verirsek verdiğimiz değere karşılık gelen indeksteki elemanı listeden atar ve attığı elemanı ekrana basar.

Input : liste = [1,2,3,4,5]
Input : liste.pop()
Input : liste

Output : [1, 2, 3, 4]

#Değer vermediğimiz için son eleman olan 5'i listeden çıkardı

Input : eleman = liste.pop(2)

Input : elemanInput : liste

Output : [1, 2, 4]
# 3 Elamanını listeden çıkardı

Input : liste.append("Savaşan Adam")
Input : liste

Output : [1, 2, 4, 'Savaşan Adam']

# 'Savaşan Adam' elemanını listeye ekledik
Input : liste.pop()


Input : liste

Output : [1, 2, 4]
# Değer vermediğimziden dolayı son eklenen eleman 'Savaşan Adam' listeden çıkarıldı 

Zamanı gelmişken söylemekte fayda var. Python liste elemanlarına ulaşırken eğer olmayan bir indeksi verirsek Python bizlere hata verecektir.

Input : liste = [12,54,67,67]
Output : liste[50]
---------------------------------------------------------------------------
IndexError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-41-621e5ad1f358> in <module>()
----> 1 liste[50]

IndexError: list index out of range

Sort Metodu

Python sort metodu listenin elemanlarını sıralamamızı sağlar. Hemen kullanımına bakalım.

Input : liste = [34,1,56,334,23,2,3,19]
Input : liste.sort() # Küçükten büyüğe sıralar.
Input : liste

Output : [1, 2, 3, 19, 23, 34, 56, 334]

Input : liste.sort(reverse = True) # Büyükten küçüğe sıralar.
Input : liste

Output : [334, 56, 34, 23, 19, 3, 2, 1]

Input : liste = ["Elma","Armut","Muz","Kiraz"]
Input : liste.sort() # Alfabetik olarak küçükten büyüğe
Input : liste

Output : ['Armut', 'Elma', 'Kiraz', 'Muz']

Input : liste = ["Elma","Armut","Muz","Kiraz"]
Input : liste.sort(reverse = True) # Alfabetik olarak büyükten küçüğe 
Input : liste
Output : ['Muz', 'Kiraz', 'Elma', 'Armut']

python İç İçe Listeler

Pythonda listenin içinde başka bir liste bulundurmak mümkündür. Bunlara Pythonda iç içe listeler denmektedir. Bu tip bir özellik, Pythonda ağaç yapılarında veya matris yapılarında oldukça kullanışlı olmaktadır.

# 3 Tane liste oluşturalım.

Input : liste1 = [1,2,3]
Input : liste2 = [4,5,6]
Input : liste3 = [7,8,9]

Input : yeniliste = [liste1,liste2,liste3]
Input : yeniliste

Output : [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

#Şimdi, 2. listenin ilk elemanına nasıl ulaşacağımıza bakalım.

Input : yeniliste[1][0] # 1.elemanın 0.elemanı
Output : 4

Bu dersimizde Python’da  listeler nedir? Liste nasıl oluşturulur? Listeleri indeksleme ve parçalama  nasıl yapılır? Temel liste metodları ve işlemleri nelerdir? En çok kullanılan liste metodları ve son olarak iç içe listeler nasıl oluşturulur konu başlıklarını ele aldık. Fakat hala Pythonda listeler hakkında öğreneceklerimiz bitmiş değil ilerleyen derslerimizde yeri geldikçe listeler hakkında yeni şeyler öğrenmeye devam edeceğiz fakat şimdilik bu kadarı yeterli. Bir sonraki dersimizde demet veri tipleri hakkında bilgi edineceğiz fakat diğer derse geçmeden bu dersi tekrar edip örnekleri tek başınıza yapmayı unutmayın. Ayrıca w3schools adresindeki örneklerde “Try it Yourself” butonuna basarak kendinizi deneyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar
python f string kullanımı

Python F-String ve Kullanımı

Daha önceden işlediğimiz derslerimizde format() fonksiyonuyla karakter dizilerini nasıl biçimlendirebileceğimizi öğrenmiştik. Python’a sonradan eklenen f-string yapısı da format()…

QR kod nedir ?

QR kodu diye bildiğimiz en gelişmiş bir barkod okuma sistemidir. İngilizce Quick Response kelimesinin ilk harfleri temel alınarak…